Voel U thuis bij ons in de ongedwongen sfeer van In de Zotte Wilg aan de oevers van de Kleine Poel van de Westeinderplassen in Aalsmeer. 
Blaadje links

WELKOM IN CAFÉ RESTAURANT IN DE ZOTTE WILG

Blaadje rechts

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Café restaurant In de Zotte Wilg besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Groot café In de Zotte Wilg wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Café restaurant In de Zotte Wilg behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

Groot café In de Zotte Wilg garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Groot café In de Zotte Wilg is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Groot café In de Zotte Wilg of door u aan de Groot café In de Zotte Wilg middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Café restaurant In de Zotte Wilg aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Café restaurant In de Zotte Wilg behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Café restaurant In de Zotte Wilg. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Café restaurant In de Zotte Wilg.

Virussen

Café restaurant In de Zotte Wilg garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Ik kan wel een mooi verhaal ervan maken maar:
Wij zijn op zoek naar een zelfstandig werkend kok ,medewerker keuken
en een afwasser voor 4 avonden in de week
Ben jij de juiste persoon,
bel of mail.
0297-324606
info@zottewilg.nl

ABONNEER OP DE NIEUWSBRIEF

WAAR

Café Restaurant In de Zotte Wilg
Uiterweg 27-A
1431AA Aalsmeer

OOK OP:

Volg Café Restaurant In de Zotte Wilg ook op Twitter Volg Café Restaurant In de Zotte Wilg ook op Facebook

RESERVEREN

TEL: 0297 - 32 46 06